فرم زرین پال

"*" indicates required fields

دقت کنید که باید مالکیت شماره برای شما باشد. درگاه بانکی، شماره ملی و شماره موبایل را باهم تطبیق می دهد و اگر سیم کارت به نام خودتان نباشد درخواست درگاه رد خواهد شد و پیگیری مجدد مستلزم پرداخت هزینه می باشد; لذا نهایت دقت را اعمال کنید.
تاریخ تولد*
آدرس محل سکونت*
آدرس و کد پستی همخوانی داشته باشد.
در صورت داشتن کارت ملی کاغذی ، عکس صفحه اول شناسنامه خود را بارگذاری کنید.
Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 2 MB.
راهنمای فرم احراز هویت زرین پال
Max. file size: 2 MB.
قوانین را میپذیرم*